Preparaty do dezynfekcji narzędzi

ENDOMAT PLUS (koncentrat) na bazie aldehydu.


Cena dostępna na telefon.

ENDOMAT PLUS (koncentrat) na bazie aldehydu.

 

Preparat dezynfekcyjny do chemo-termicznego opracowania narzędzi w myjniach-dezynfektorach.

Wyrób medyczny klasy IIa, CE 0481

Działa szybko i skutecznie w niskich roztworach roboczych (1% 5 min)

Skuteczny przeciwko wszystkim wirusom osłonkowym

Skuteczny na wirus Polio i Adeno

Doskonała kompatybilnośd materiałowa

Niskopieniący

ENDOMAT Plus i LABOMAT E stanowią wspólny system chemiczno termicznego mycia i dezynfekcji sztywnych i elastycznych endoskopów oraz ich akcesoriów w temperaturze pomiędzy 50oC i 60oC. ENDOMAT Plus oczyszcza i dezynfekuje dokładnie i kompletnie bez tworzenia piany w pełni automatycznych dezynfektorach, tzw. automatach ECD.

ENDOMAT Plus i LABOMAT E są odpowiednie i powszechnie używane do mycia i dezynfekcji w myjkach wiodących światowych producentów (w tym oczywiście myjniach Olympus, BHT Innova i innych).

Preparat został przetestowany na zgodnośd materiału i dopuszczony do stosowania m.in. przez trzech wiodących producentów endoskopów na świecie: Karl Storz (Niemcy), Richard Wolf (Niemcy), Pentax (Japonia), Fujinon (Japonia).

Preparat został przetestowany na zgodnośd materiału i dopuszczony do stosowania m.in. przez trzech wiodących producentów endoskopów na świecie: Karl Storz (Niemcy), Richard Wolf (Niemcy), Pentax (Japonia), Fujinon (Japonia).

Jest zgodny z zaleceniem DKHG: z RF>10 log na etapie procedur reprocesingu. Testowany przez niezależne opinie ekspertów zgodnie z normą EN 15883 dla dezynfekcji instrumentów i wg zaleceo Instytutu Roberta Koch na skutecznośd wirusobójczą.

Zgodnie z wytycznymi DGHM:

Prof. Dr. med. R. Schubert, Frankfurt 21.08.2005 r.

(E. faecium, S. aureus, E. hirae, E. coli, P. mirabilis, P. aeruginosa, C. albicans, A. niger)

Prątkobójczy: (M. terrae) 16.08.2002 r.

HBV/HIV:

Dr. J. Steinmann, Bremen 11.10.2001 r.

Vaccinia:

Dr. J. Steinmann, Bremen 22.02.2002 r.

Adeno:

Dr. J. Steinmann, Bremen 12.02.2002 r.

BVDV/HCV:

Dr. J. Steinmann, Bremen 12.02.2002 r.

Papovavirus SV 40:

Dr. J. Steinmann, Bremen 12.02.2002 r.

Polio:

Dr. J. Steinmann, Bremen 07.02.2005 r.

Opinia eksperta wg prEN ISO 15883:

Institut für angewandte Hygiene 2006 r.

 

Opinia eksperta o dezynfekcji i usuwaniu zanieczyszczeo na endoskopie Fujinon:

(bronchoskop BRO Y3S, gastroskop UGI FP2, UGI F4, kolonoskop COL LT)

Prof. Dr. Werner, Mainz 1990 r.

Opracowywanie chemiczno termiczne:

Mechaniczne czyszczenie odbywa się za pomocą detergentów enzymatycznych Labomat E. Mechaniczna dezynfekcja odbywa się za pomocą środka dezynfekcyjnego ENDOMAT Plus.

Dozowanie następuje przez pompy dozujące RDG-E. Na etapie czyszczenia zalecamy temperaturę pomiędzy 35 a 40 stopni Celsjusza. Wyższa temperatury mogą powodowad koagulację. Temperatury wody czyszczącej wyraźnie poniżej 35oC mogą powodowad powstawanie piany. LABOMAT E i ENDOMAT Plus wyposażone są w inhibitory wapna w celu uniknięcia zalegania wapna w komorach mycia i endoskopach. Poleca się wykonad ostateczne płukania zdemineralizowaną wodą.

Instrukcje producentów maszyn dla instalacji i konserwacji muszą byd przestrzegane.

 

Naważka: Numer katalogowy:
5 l 43-90195*5l