Urządzenia awaryjne np. prysznice, oczomyjki oraz płyny do płukania oczu